Nieuws

In januari 'Tuin en landschap 1' (2017) verscheen mijn artikel 'Tips voor succesvolle speelplekken'. Zie mijn Tuin en vlinder facebook pagina of voor het volledige artikel http://www.springzaad.nl/litdocs/het-ontwerpen-van-een-speelplek.pdf

Op dit moment worden 2 natuurspeelplekken aangelegd: één voor Agrarische kinderopvang De Vossebelt in Holten en één voor de K. Norelschool in Epe. In Cool Nature speelplek het 'Slingerrijk' in de gemeente Olst-Wijhe wordt nu volop gespeeld! https:www.olst-wijhe.nl/besturen/nieuws/nieuws/2016/3/11/gedeputeerde-hester-maij-op-bezoek-in-zonnekamp.

In 2015 verschenen: werkboek 'Stap voor stap naar Groene kinderopvang'. Hoe geef je natuur en natuurbeleving in de kinderopvang vorm? Geschreven door mij, E. Binsbergen en D. Korai. www.groencement.nl

U kunt Tuin en Vlinder ook vinden op facebook!

Ontworpen door Tuin en Vlinder: De Waterstam! http://www.ulebelt.nl/2015/03/25/de-waterstam-geopend-met-vuur/ 

Artikel ‘Speeltuin of bos? Speelbos!’
Interview met boswachter Harry Koster over het speelbos ‘Het Klauterwoud’ bij Enschede.

(E) INFO@TUINENVLINDER.NL (T) 0570-513027

VOORHEEN GROEN ATELIER ANNEKE RODENBURG